Archív noviniek

Zápis

11.04.2017  Zápis detí do MŠ od 2. 5. 2017 - do 5. 5. 2017 v čase od 800 - do 1600h

OZNAM

07.02.2017  Oznam o zatvorení materskej školy od 08.02.2017 do 10.02.2017

Karneval

27.01.2017  Milí rodičia, 2.2.2017 bude v MŠ karneval.

V STREDU 18.1.2017 budeme mať v škôlke BIELY DEŇ.

14.01.2017  V STREDU 18.1.2017 budeme mať v škôlke BIELY DEŇ.

Vianočná besiedka

21.11.2016  Milí rodičia, pozývame Vás na VIANOČNÚ BESIEDKU.

Karneval

29.01.2016  Vážení rodičia, pozývame Vás na detský karneval.

Tvorivé dielne

19.10.2015  Jesenné tvorivé dielne, z príležitosti "dňa materských škôl na slovensku"

KARNEVAL

04.02.2015  Dňa 13.2.2015 sa uskutoční karneval v dopoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy

Zápis detí do MŠ

27.01.2015  Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí na školský rok 2015/16 sa uskutoční v dňoch: 16. 2. 2015 – 16. 3. 2015

Karneval

04.02.2014  Detský karneval sa uskutoči 13.2.2014.

Zápis detí na školský rok 2014 – 2015

04.02.2014  Zápis detí na školský rok 2014 – 2015 sa uskutoční v čase od 17.2. – 15.3.2014 v priestoroch materskej školy

Kritériá na zápis detí do materskej školy:

• Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
• Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
• Deti z najbližšieho okolia MŠ a mesta Liptovský Mikuláš
• Deti od 3 rokov
• Deti, ktoré nastúpia do MŠ od septembra
• Deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

MIKULÁŠSKA BESIEDKA

05.12.2013  12.12.2013 MIKULÁŠSKA BESIEDKA

OZNAM

23.01.2013  Podľa pokynov v zmysle čl. 4 a čl.5 Metodického usmernenia č. 15/2005-R riaditeľka Materskej školy Palúčanská 22, na základe vysokého počtu neprítomných detí na výchovno-vzdelávacom procese pre onemocnenie po dohode so zriaďovateľom Mesto Liptovský Mikuláš a RÚVZ v Liptovskom Mikuláši

rozhodla o zatvorení materskej školy od 23.01.2013 do 25.01.2013. Prevádzka MŠ začne 28.01.2013 ( pondelok ).

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

22.01.2013  Materská škola , Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude prebiehať v čase od 15.2.2013 do 15.3. 2013. Materská škola • Je školou rodinného typu • Je zameraná na zdravý životný štýl a environmentálnu výchovu detí • Ponúka krúžok anglického jazyka a tanečný krúžok

Detský karneval

22.01.2013  Vážení rodičia, pozývame Vás na detský karneval ktorý sa uskutoční 8.2.2013 o 16.00hod / v piatok / v priestoroch školskej jedálne ZŠ na Demänovskej ulici. Bližšie informácie sa dozviete v MŠ

Vianočné prázdniny

15.12.2012  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po vzájomnej dohode na zasadnutí rady rodičov, bude materská škola v čase Vianočných prázdnin od 24.12.2012 – 6.1.2013 zatvorená. Prevádzka začne v pondelok 7.1.2013. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc, veľa zdravia, šťastia a lásky do Nového roku 2013! Kolektív materskej školy.