Krúžková činnosť

 

 

                                                                                                                                                           

Krúžková činnosť

 

Materská škola ponúka aj nadštandardné aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti. Deti sa zdokonaľujú v zručnostiach a rozvíjajú si svoje záľuby.

Ponuka záujmových krúžkov na šk. rok 2015/16:

Tanečný krúžok:

Cieľom je rozvíjanie detského kultivovaného prejavu, utváranie stavu psychickej, fyzickej i sociálnej pohody, posilňovanie vôľových vlastností (trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie...) a hlavne utváranie trvalého pozitívneho vzťahu k pohybu a športu.

Krúžok vedie p. Iveta Surmová - učiteľka ZUŠ