Rada rodičov

  • Je najvyšším orgánom  rodičovského združenia. 
  • Je tvorená zástupcami rodičov, ktorí boli zvolení na prvom  zasadnutí v septembri nového školského roka.
Predseda: Oľga Vozárová
Tajomník: Ing. Martina Blaščíková
Členovia: Miriam Čerstvíková
  Andrea Hvizdošová
  Dana Paulínyová
  Lucia Guráňová