Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Materská škola
Sídlo: Palúčanská 22, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 420 66 280 DIČ: 2022731689
Štatutárny zástupca: Katarína Devečková – riaditeľka MŠ
e-mail: mspalucanska@centrum.sk
Telefón: 044/55 413 18

Verejné obstarávanie (pdf)

Verejné obstarávanie natieračské práce (pdf)

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní (pdf)